Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MissIndie Art
versie 1.0

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, MissIndie Art, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via info@missindieart.nl
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Alle producten komen voort uit handgetekende designs.

Artikel 2 – Registratie
U hoeft zich niet te registreren op de site. U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste adres- en factuurgegevens. MissIndie Art is dan ook niet verantwoordelijk voor een foutieve invoer cq levering.

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via vooruitbetaling via bank. Het BTW nummer wordt via factuur verstrekt.
De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen te verzenden. Indien er een handgemaakt product bij de bestelling zit is de levertijd max. 2 weken. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
De artikelen zijn stuk voor stuk handmade en/of maatwerk. Ruilen is hierdoor helaas niet mogelijk. Stuur bij eventuele (druk)fouten een email naar info@missindieart.nl o.v.v. het ordernummer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Door- en wederverkoop van MissIndie Art producten zijn derhalve niet toegestaan zonder toestemming. Bij constatering van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zijn juridische stappen genoodzaakt.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar contact@missindieart.nl met in het onderwerp: ‘Klacht’. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Overijssel bevoegd.